ימנה מרוקו בתקשורת

ימנה מרוקו, כתבות בארץ ובדמרקר